grankotte

grankottar, kottar, natur, snö

Störtdykning i snöslasket

Bild